Lise-Lotte Nyström

Lise-Lotte har gett ut fyra tidigare böcker och i det här förlaget Aila och Ada böckerna. Lise-Lotte lever med sin man på landet en bit utanför Borås. Hon är biodlare samt har både hund och två katter. Barnbarnen är Lise-Lottes största inspiration till böckerna. Lise-Lotte är vegan och tänker ekologiskt och miljömedvetet vilket märks i böckerna.