Lise-Lotte Nyström

Jag bor på landet med min man, två katter och en hund. Jag har två vuxna barn, är mormor till två underbara flickor på sex och nio år. Det är också denna ålderskategori och äldre som jag vänder mig till med mina sagor.  

Jag har skrivit om Syrenvinge till barn i skolåldern. Jag tycker att det är viktigt med fantasi och att boken förmedlar empati, spänning och starka känslor. För barn är det extra viktigt med sagornas värld. Det var genom sagorna som mina morföräldrar lärde mig om empati och egenvärde. Nu är jag själv mormor och mina barnbarn är i allra högsta grad medskapare i Syrenvinge. Familjen Persson i boken är min dotters familj.