Vill du publicera ditt verk?


Du som författare är vår största tillgång men också vår arbetskamrat. Vi arbetar länge och tätt tillsammans med dig och hjälper dig på vägen till ett färdigt koncept. 

Därför är det viktigt att det känns rätt och att vi trivs tillsammans! Då kan vi både ha kul under tiden och också uppnå bästa möjliga resultat med just din bok.

Avelibooks sköter distribution och bakgrundsarbetet åt dig. Vi ger också ut din bok som E-bok och ljudbok. 

Vi erbjuder sättning och tryckning. Du får också hjälp med ISBN nummer, vi registrerar din bok så bokhandeln hittar den. Bibliotek och div. distributionskanaler med mera. 

Manus som ges ut på Avelibooks förlag skall vara korrekturlästa av professionell korrekturläsare. Böckerna bör också arbetas igenom tillsammans med en redaktör. Vi samarbetar med professionella redaktörer och korrekturläsare.

Avelibooks är ett fantasy barnboksförlag där vi bedömer och antar de manus vi anser håller för utgivning. Vi kan inte publicera alla manus vi får in.

Om vi inte kan anta ditt manus har vi några platser varje år till Partnerskapsutgivning.  

 

Du kan även boka våra tjänster, se sidan om oss:

Korrekturläsning

Redaktörsarbete

Sättning av manus

Bokomslag

Inläsning av ljudbok

Ljudeffekter och intro

   

Att tänka på innan du skickar in ditt manus.
1. Avelibooks läser enbart hela manus, ej enbart synopsis eller utdrag.
2. Vi tar endast emot originalmanus skrivna på svenska.
3. Skicka endast via mail ej i pappersformat. Maila i Word-dokument eller PDF (Times New Roman, storlek 12, radavstånd 1,5).
4. När du mailar ett manus vill vi att du döper filen med manustiteln och ditt namn enligt följande exempel:(solnedgången-sara.andersson)
5. Bifoga namn och adress, en presentation av ditt manus, exempelvis genre samt en kortfattad summering av de stora händelsepunkterna i berättelsen. Berätta gärna om du blivit utgiven tidigare och om texten genomgått någon form av redaktionellt arbete.

Maila ditt manus till: avelibooks@gmail.com

Varmt Välkommen!

Liselotte, Sophie, Carina, Regina, Devan
" Vägen mellan idé och färdig bok är lång – det krävs mycket av en författare som vill nå ut till en läsekrets."
Barnboksförlag, bokmanus Barnboksförlag, utgivning, bokmanus