Vi är ett barnboksförlag

Avelibooks lever i en värld med barn och fantasy. 

Vi vill förmedla miljö, ekologiskt tänkande varvat med inlevelse ur ett barns perspektiv.  Genom barnböcker kommer vi nära läsaren och fångar upp nutida utmaningar och fantasifulla lösningar med en spännande läsning som både möter vardagen och magin.  

Avelibooks ger ut barnböcker som lär ut olika teman där de kan öka medvetenheten kring djur och natur, i form av  bilderböcker, kapitelböcker, audio och E-böcker till barn från 6 års ålder och upp. Betraktarens öga är barnen och betraktelsen är lekfullhet, snällhet, spänning, humor, djur och natur.  

Aila och Ada riktar sig till barn och unga som är nyfikna på att läsa böcker om miljön i framtiden och vill lära sig mer om värdegrunder och fantasifulla framtidstänk. Tanken är att inspirera till medvetenhet kring miljö, empati och mod att vara sig själv. 

Aila och Ada - Den magiska kitteln Bokomslag Aila och Ada del 1