Vi är ett barnboksförlag

Avelibooks lever i en värld av barn och fantasy. 

Vi vill förmedla miljö, ekologiskt tänkande varvat med inlevelse ur ett barns perspektiv.  Genom bestseller barnböcker kommer vi nära läsaren och fångar upp nutida utmaningar och fantasifulla lösningar med en spännande läsning som både möter vardagen och magin.  

Avelibooks ger ut tio i topp barnböcker som lär ut olika teman där de kan öka medvetenheten kring djur och natur, i form av  bilderböcker, kapitelböcker, audio och E-böcker till barn från 6 års ålder och upp. Betraktarens öga är barnen och betraktelsen är lekfullhet, humor, djur och natur.  

Sagoantologin riktar sig till barn och unga som är nyfikna på att läsa sagor om miljön i framtiden och vill lära sig mer om de globala målen för hållbar utveckling. Tanken är också att inspirera till medvetenhet kring miljö för att påverka framtiden.

Aila och Ada - Den magiska kitteln Bokomslag Aila och Ada del 1